hayvan üslubu

kama tarkan kağan
Hayvan üslubu, Hun ve Göktürk Devirlerinde gelişen, İslam sonrası Türk Sanatı'nda da etkisini gösteren erken devir Türk sanatı'nın en önemli tarzıdır. Bitkisel üslup, İslam sonrası döneme kadar hayvan üslubu gibi yaygınlık kazanamamıştır (hun gülü olarak bilinen desen sistemi hariç).
-->