haydar haydar

kendine muhalif


On dört bin yıl gezdik pervanelikte
Sıdkı ismin duydum divanelikte
İçtim şarabı mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum

Kırkların ceminde
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar dost dara düş oldum

Güruh-i Naci'ye özümü kattım
İnsan Zulmünden çok geldim gittim
Bülbül oldum firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için zara düş oldum

Bir zaman gül için
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar dost zara düş oldum.

Yöresi: Erzincan
Kaynak Kişi: Ali Ekber Çiçek
Derleyen: Ali Ekber Çiçek
Notaya Alan: Adnan Ataman
Seslendiren: Ali Ekber Çiçek

Notaları şöyledir:
haydar haydar
Ayrıca Kaknüs tarafından yapılmış bu yorumu da efsanedir: