hayatında hiç baleye operaya tiyatroya gitmemiş insan