gusül abdesti

Seyyah
Boy abdesti de denilen ve namaz abdestinin aksine niyet etmenin gerekli olmadığı abdesttir. Kadınların muayyen günlerinin bitimi ve cinsel birleşme sonrasında müslümanların bedensel arınma adına yaptıkları ibadet türüdür. Kuran'da işaret eden ayetin mealince "kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamak" ifadesi guslün farzı olduğu konusunda tüm mezheplerce ittifak olunur. Yalnızca bazı mezhepler ağza su alma ile burnu yıkama konusunda fikir ayrılığına düşer.