güney azerbaycan

bumin kagan
1825 yılında şu an İran diye adlanan coğrafyaya hakim olan Karakoyunlu Kaçar devletinin egemenliğinde, yarı bağımsız olan birleşik Azerbaycan, çarlık Rusya'sı ile süren uzun savaştan sonra, Aras ırmağı sınır alınarak fiilen iki parçaya bölünmüş ve küçük bölümü olan kuzey Azerbaycan Rus egemenliğinde, öteki büyük parça olan Güney Azerbaycan toprakları ise Türkmen Kaçar devleti egemenliğinde kalmıştır.

Güney Azerbaycan, 1925'te Kaçar Türk devletinin yıkılmasından sonra, fiilen Farsların egemenliği altına geçmiştir. bugüne dek öylece işgal altında tutsak kalmıştır.

(bilindiği gibi 1990lı yılların başında Sovyetlerin parçalanması ile birlikte kuzey Azerbaycan bağımsızlığına kavuşmuştur.)
real asociedad
iran yönetimi ile siyasi bağlamda olmasa da dini açıdan ciddi bağları vardır ve bundan dolayı bölgede ciddi bir bağımsız ayaklanması beklemek çok da olası değildir. çünkü iran rejiminin daha islam cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu zamanlarda iran kürtlerinin yaşadığı bölgeleri dümdüz etmiş olması ve "yeni kurulan rejimde bu haldeysek güçlendiğimizde nasıl oluruz siz tahmin edin" mesajı etkisini sürdürmektedir.