georgius gemistus

kama tarkan kağan
neoplatonist yunan alim georgius gemistus imparatorluğun nezdinden çıkan en önemli düşünürlerden biridir ve batı avrupasındaki rönesans'ın erken öncülerinden biri olmuştur. bizans imparatorluğu'nun son yıllarında hıristiyanlığın grek ruhuna zarar verdiğini açık açık söylemiş ve olimpos tanrılarına dönüşü desteklemiştir. 1438-39 floransa konseyi sırasında batı avrupa'ya platon'la yeniden tanıştırmıştır.

1452 de olmuştur 1453'ü görseydi kalpten giderdi herhalde.
-->