formel bilim

Ögeday
duyular üstü bir varlık alanını konu edinen bilim dalıdır. Kendilerini sembol kullanarak ifade ederler. Bundan dolayı da yapay anlatım biçimidir.
-->