fen bilgisi kitapları dinsizlik aşılıyor

alpha wolf
cehaletin, yozlaşmanın ve laçkalaşmanın içinde olan, tek gücü manipülasyon ve ajitasyon olup bilime karşı düşmanlık ve nefret güdenlere, halkı ayrıştıran bu orta çağ kafasındaki yandaşlara ne anlatacaksın ki kardeşim? çabana, enerjine yazık.

bilimsel kitaplar kimseye dinsizliği telkin etmez. din senin özelinde olduğu için bilim bunlarla ilgilenmez, senin inancına karışmayıp tolere eder bunları.
bu başlıktaki tüm girileri gör