enfj-t

kıpçak bey
16 personalities kişilik testinde önder kişiliğinin kodudur.

“Doğru yaptığınız her şey dışarıya doğru dalgalanır ve herkesi etkiler. Duruşunuz, kalbinizi parlaklaştırır veya endişelerinizi iletir. Nefesiniz, aşkı etrafa ışıklar halinde saçar ya da odayı depresyona sokacak şekilde bulandırır. Kısa bir göz atışınız keyfi uyandırabilir. Kelimeleriniz özgürlüğe ilham verir. Her hareketiniz kalpler ile zihinleri açar.”
David Deida


ENFJler tutku ve karizma ile dolu doğuştan liderlerdir. Nüfusun yüzde ikisini oluşturan ENFJler, çoğu zaman diğerlerine ulaşan ve onlara başarmak ve dünyada iyi bir yer yapmak için ilham veren bizim politikacılarımız, koçlarımız ve öğretmenlerimizdir. Nüfuza sebep olan doğal bir güven ile ENFJler, gurura ve diğerlerini hem kendilerini hem de topluluklarını iyileştirmek için çalışmaya rehberlik etmekten kaynaklanan haza büyük atfederler.

İnsanlar, güçlü kişiliklere çekilirler ve ENFJler güvenirlik, endişe ve fedakârlık saçarken, bir şeyin söylenmesi gerektiğini düşündüklerinde ayağa kalkıp, konuşmaktan korkmazlar. Diğerleriyle özellikle yüz yüze iletişim kurmayı doğal ve kolay bulurlar ve onların Sezgisel (N) özelliği ENFJ kişilik tipinde olan insanlara gerek gerçekler ve mantık üzerinden gerekse de ham duygular üzerinden her akla ulaşmakta yardımcı olur. ENFJler, insanların motivasyonlarını ve açıkça kopuk etkinliklerini kolaylıkla görürler ve bu fikirleri bir araya getirip, diğer insanlarla büyüleyicilikten aşağı kalmayan bir belagat ile ortak bir hedef olarak iletişime geçebilirler.

ENFJlerin diğerlerine olan ilgileri bir hata derecesinde samimidir. Birisine inanırlarsa, diğer kişinin problemleri ile çok iç içe olurlar ve onlara çok fazla güvenirler. Şanslı olarak, bu güven, kendi kendini yerine getiren bir kehanet olmaya meyillidir çünkü ENFJlerin fedakârlıkları ve güvenirlikleri önem verdikleri insanların daha iyi birilerine dönüşebilmeleri için ilham vericidir. Ama eğer dikkatli olmazlarsa, iyiliklerini gereğinden fazla uzatabilirler ve bazen diğerlerini hazır olduklarından ya da istediklerinden daha çok ileri gitmek için iterler.

ENFJler, bir başka kapana karşı da kolay incinebilirler: Kendi hislerini yansıtmak ve analiz etmek için devasa bir kapasiteye sahiptirler, ama eğer diğerlerinin vaatlerine çok fazla kapılırlarsa bir çeşit duygusal bir kuruntuya kapılabilip, diğer insanların sorunlarını kendi içlerinde görmeye başlarlar ve kendilerinde doğru olmayan bir şeyi onarmaya çalışırlar. Eğer bir başkasının tecrübe ettiği limitler nedeniyle geri duracakları bir noktaya gelirlerse, bu, ENFJlerin geçmiş çıkmazları görme ve bir deva olma yeteneklerini engeller. Bu olduğu zaman, ENFJler için geri çekilmek ve gerçekten de ne hissettikleri ile bir başka perspektiften bakılması gerekilen ayrı bir meselenin ayrımı yapabilmek için özdüşünümlerini kullanmaları önemlidir.


ENFJler samimidirler ve konuşma zamanı konuşma, iş zamanı iş yapan insanları önemserler ve onları liderliği ele almak, birliktelik sağlamak ve ekiplerini bulaşıcı bir istekle motive etmek kadar hiçbir şey mutlu edemez.

ENFJ kişilik tipindeki insanlar, bazen kendilerini hataya da sürükleyen tutkulu birer fedakârlardır ve diğer insanlar ve inandıkları idealler için ayağa kalkarken kendilerine olabilecek talihsizlikten korkmaları mümkün değildir. Birçok ENFJ'nin ABD başkanları olması şaşırtıcı değildir. Bu kişilik tipi, ister bir ulusu refaha ulaştırmak olsun, isterse de küçük halı saha takımlarını zor kazanılmış bir zafere taşımak, daha berrak bir geleceğe doğru yol göstermek isterler.