elam

kama tarkan kağan
1) eski bir Mezopotamya kavmi

2)militanlarını kamplarda eğiten kıbrıslı aşırı sağcı terör örgütü. zaman zaman türk tarafına geçmeye çalışıp taşkınlık çıkarmaya niyetlenirler. türk askerini görünce erkekler kaçar, kadınlar ise biraz daha dirayetlidir. yanlarına papazları da alırlar. türk askeri önce iki dilde iki defa uyarır. uyarı dinlenmezse müdahele etmek için harekete geçer. işte bu harekete geçme anında papazlar ve diğer erkekler kaçar. kadınlar da beş dakika sonra erkeklere katılır.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör