dispne

namütenahi
sıkıntılı soluk alıp verme durumu.

bunun sonucunda yetersiz havalanma ya da kanın oksijenlenmesinde azalma görülür.

dispne fizyolojik ve klinik olarak incelenecek olursa : solunum düzenlenmesi, solunum merkezi ve solunum kemoreseptörleri aracılığı ile olmaktadır. bu nedenle doğrudan doğruya bu merkezlerin bozukluğu ya da kanın yapısındaki değişiklikler dispneye sebep olur.


dispnenin nedenleri:

kanda oksijen eksikliği
kanda karbondioksit fazlalığı
hidrojen yoğunluğunun artması
solunum merkezinin refleks ile ya da doğrudan uyarılması.