dergi

taşkala
Dergi sözlük anlamıyla; sayfa sayısı, düzeni, biçimi ve içindeki yazılar bakımından gazeteden ayrı özellikler gösteren, genellikle aylık, on beş günlük ya da haftalık gibi belli zaman aralarıyla yayımlanan süreli yayındır.

Genelde gazetelerde işlenmeyen ama gündelik hayattan parçalar barındıran ve insanların rahatlamasını sağlayan yazılar bütünüdür. Bazıları ün yaparak satışı amaçlar iken, bazıları ise kaliteyi amaçlayıp satış kısmıyla fazla ilgilenmez. Bu tercih meselesidir ama bence kalite seçilmelidir. Çünkü şimdiye bırakmıyorsun o yazıları, geleceğe de bırakıyorsun. Hal böyle olunca ona göre de bir şeyler yazılmalı.