depersonalizasyon

alpha wolf
kişilerde başka bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmayan, yoğun bir biçimde sıkıntıya sebep olan bir veya daha fazla depersonalizasyon dönemleriyle birlikte yaşanan bir bozukluk.

yaşanan olgularda ani ve geçici özellikte bireysel olarak gerçeklik duygusunda değişimler olur. kişi kendi ruhsal süreçlerinden veya bedeninden ayrılma durumuna girer ve bunları dışarıdan üçüncü bir kişi gibi izlemeye başlar.

depersonalizasyonun, nörolojik bir sorun veya şizofreni gibi psikotik bozukluk olmadığı bilinir. bunun depresyon, panik bozukluk veya anksiyete bozukluğu gibi kişilerde yaşanan ruhsal bir sorun olduğu düşünülmüştür.