david foster wallace

namütenahi
1962-2008 tarihleri arasında yaşamış amerikan deneme ve roman yazarıdır.

biraz ütopik bir karakteri olan bir insandır. babası felsefeci olduğu için okumaya başladığı çağlardan itibaren felsefeyle içli dışlı olur. yalın kalmak istemez, araştırır, araştırır ve öğrenmeye devam eder.

infinite jest kendisinin en bilinen eseridir. öyle bir kitaptır ki; yazarın içinde biriktirdiklerini yetenekleriyle birleştirince muazzam bir eser olmuştur.

gördüğü sıkıntıları yazmaktan çekinmemiş, içine düştüğü klinik depresyon belası yüzünden kendini asıp yaşamına son vermiştir.

ölümünden sonra yayınlanan kitabı the pale king; intihar ettikten sonra eşinin odasından topladığı notları birleştirmiş ve kitap haline getirilmesiyle oluşturulmuştur.