ctrl-c

Seyyah
Kontrol tuşu olan Ctrl ile copy'ye işaret eden yani c harfine aynı anda basıldığında, seçili olan kısmı kopyalama işlevi gören tuş kombinasyonudur.