çivi yazısı

namütenahi
milattan önce 3000'li yıllarda sümer uygarlığı döneminde ortaya çıkan; kilden yapılmış tabletlerin üzerine çivi ile yazılan yazı türüdür.

bunun amacı ticari olarak her şeyi kayıt altına almaktır. bunun yanı sıra tarımda üretilen mahsulün kaydını da tutmuşlardır.
bu başlıktaki tüm girileri gör