çivi yazısı

namütenahi
milattan önce 3000'li yıllarda sümer uygarlığı döneminde ortaya çıkan; kilden yapılmış tabletlerin üzerine çivi ile yazılan yazı türüdür.

bunun amacı ticari olarak her şeyi kayıt altına almaktır. bunun yanı sıra tarımda üretilen mahsulün kaydını da tutmuşlardır.