chiroptophobia

kama tarkan kağan
Yarasa korkusudur

Yarasalar Korkusu üzerine,Hikayeler ve filmlerdeki vampirler, genellikle hareket için yarasalar haline dönüşebilecek şekilde tasvir edilir.

Korkuyla kurbanın yarasa ile ilişkisine örnek olarak modern bir örnek DC Comics'in Batman karakteridir.Birçok hikâyede,Batman'ın, suçluların kalplerine korku salacak yarasaları taklit etmeyi seçtiği söylenmektedir.Batman'in başlangıç hikayesinin anlatıldığı çoğu seride,Bruce Wayne,Batman fikrini camı kıran bir yarasanın içeri girmesinden aldığını hikayelerde belirtmiştir.