catlar

kama tarkan kağan
racastani dili konuşan hint-iskit kökenli halktır

gazneli mahmud ordusuna saldırıp eşkıyalık yaptıkları için yarısını katletmiştir.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör