cahit sıtkı tarancı

namütenahi
4 ekim 1910'da diyarbakır'da doğmuş geçirdiği felç için tedavi olmak için gittiği avusturya'da yaşama gözlerini yummuş olan cumhuriyet döneminin en büyük şairlerinden biridir.

sanat sanat içindir anlayışını benimsediği için şiirlerindeki ölçüler ve kalıplar bazen alışılmışın dışına çıkmıştır. lise yıllarını fransız liselerinde geçirdiğinden mütevellit fransız şiirinden oldukça etkilenmiştir . arthur rimbaud ve charles baudelaire gibi ustalardan etkilenerek şiirini yansıtmaya çalışmıştır.

şiirlerini ilk olarak okuduğu okul olan galatasaray lisesi'nin dergisinde yayınlamış ardından servet-i fünun ile okurlarına ulaşmaya çalışmıştır. şiirlerindeki temel olgu yalnızlıktır. ölüm, yaşama sevinci ve gençlik gibi olguları da işlemiştir.

kendisi gibi şair olan ziya osman saba ile yol arkadaşlığı yapmış, sonsuza kadar sürecek bir dostluk ile örnek teşkil etmişlerdir. ziya osman için yazdığı mektuplar ziya'ya mektuplar adı altında bir kitap haline getirilmiştir.

geçirdiği felç yüzünden 46 yaşında avusturya'da hayatını kaybetmiştir.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör