cahit sıtkı tarancı

kaygusuz
hepimizin kulaklarına aşina "otuz beş yaş" şiiri ile bilinen Türk yazar, şair ve çevirmen.

şiirlerinin konusu genellikle yaşam sevgisinden bahsetmekte olup ölüm ve yalnızlık konularında da eserler vermiştir. sanatın sanat için var olması gerektiğini savunmuştur. garip akımının öncülerinden Orhan Veli Kanık ile de yakın bir arkadaşlığı olmuştur.
46 yaşında Avusturya'da hayata gözlerini kapamıştır.

...
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

...
namütenahi
4 ekim 1910'da diyarbakır'da doğmuş geçirdiği felç için tedavi olmak için gittiği avusturya'da yaşama gözlerini yummuş olan cumhuriyet döneminin en büyük şairlerinden biridir.

sanat sanat içindir anlayışını benimsediği için şiirlerindeki ölçüler ve kalıplar bazen alışılmışın dışına çıkmıştır. lise yıllarını fransız liselerinde geçirdiğinden mütevellit fransız şiirinden oldukça etkilenmiştir . arthur rimbaud ve charles baudelaire gibi ustalardan etkilenerek şiirini yansıtmaya çalışmıştır.

şiirlerini ilk olarak okuduğu okul olan galatasaray lisesi'nin dergisinde yayınlamış ardından servet-i fünun ile okurlarına ulaşmaya çalışmıştır. şiirlerindeki temel olgu yalnızlıktır. ölüm, yaşama sevinci ve gençlik gibi olguları da işlemiştir.

kendisi gibi şair olan ziya osman saba ile yol arkadaşlığı yapmış, sonsuza kadar sürecek bir dostluk ile örnek teşkil etmişlerdir. ziya osman için yazdığı mektuplar ziya'ya mektuplar adı altında bir kitap haline getirilmiştir.

geçirdiği felç yüzünden 46 yaşında avusturya'da hayatını kaybetmiştir.