bush doktrini

queen♛
Bush Doktrini, 44. Amerika Birleşik Devletleri başkanı George W. Bush tarafından ortaya konan çeşitli dış politika ilkelerini içeren doktrindir.
-->