dergi

freeborn
basımı dünya para olan, kitlelere ulaşma aracı. eskiden çok para ederdi her dergi. dergilik sonrası eve dergi bile almamaya başladık desem yeridir.

adenosin

kendine muhalif
Adenosine ( adenozin) : Bir pürin bazı olan adeninin, riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlanması ile oluşan nükleosit.

Adenozinin komplike hallerinden birisi canlılarda likit enerji kullanimini sağlayan Atpdir.

Adenozine:
1 tane inorganik fosfat katilmasi ile adenozin monofosfat ( AMP ) ;
2 tane inorganik fosfat katilmasi ile adenozin difosfat (adp )
3 tane inorganik fosfat katilmasi ile adenozin trifosfat ( atp) oluşur.

adenosin
altaysozluk.com/foto