bogomilizm

kama tarkan kağan
ortaçağ'da, bulgaristan dolaylarında ortaya çıkmış Hristiyanlığın temel anlayışına göre sapkın bir harekettir. Kurucusu Bogomil (Slavca Tanrı'nın sevdiği) adlı bir köy papazıdır. bu heterodoks inanç akımı. tıpkı islam heterodoksları gibi, bogomiller de sivil itaatsizliği savunur, yaşadıkları topraklarda hiyerarşik düzeni reddederler ve çoğunlukla gezgin keşiş/derviş hayatı sürerlerdi. bogomil keşişleri, italya ve fransa'ya kadar ulaşarak, öğretilerini yaymış ve buralarda kathar inanışının doğmasına önayak olmuşlardır. her daim anadolu heterodokslarıyla yakın ilişki içinde olan, hatta vakti zamanında şeyh bedrettin'e de yardım eden bogomiller, 14. yüzyıldaki osmanlı fethinden sonra bektaşiliğe yönelmişlerdir.

Boşnaklar da Müslüman olmadan önce bu mezhepten olup çevrelerindeki hristiyan halklar (Sırp, Hırvat, Yunan, bulgar,Makedon) tarafından dışlanmış haçlı seferlerinden payını almışlardır İslam'a dönmeleri kolaylaşmıştır.