birinden soğumak

taşkala
Karşıdaki insanın davranışının hoşa gitmemesi, sohbetin devamlılığının olmaması, ortak yönlerde buluşulamaması veya kişinin kendinde sabırsızlık, kibir, ego gibi davranışların bulunmasından dolayı karşı tarafa kötü davranması sonucu oluşan eylem.
-->