bayat

bumin kagan
oğuz türklerinin 24 boyundan biridir.
Bayat'ın anlamı, yiyeceği bol, mutlu, devletli demektir.
ünlü bayatlar;
Maraş ve çevresine egemen olan Dulkadiroğulları
İran'da Kaçarlar
Horasan'da Kara Bayatlar
Maku ve Doğubeyazıt hanları
Kerkük Türkmenlerinin çoğu
Dede Korkut kitabını 1480'de Hicaz'da yazan Tebrizli Hasan
ve ünlü şâir Fuzûlî...