barbizon ekolü

namütenahi
theodore rousseau'nun başlattığı ve dönemin diğer fransız ressamlarının rousseau'nun peşinden sürüklenip gittiği resim türüdür. adını fransa'nın ücra bir köyü olan barbizon'dan alan bu resim türü, doğa'dan alınan ilham'ın, hissettirdiği duyguların bir yansımasıdır.


ressamlar bir manzara resmine duygularını katarak bir şeyler yaratma gayretine girişmişlerdir. romantizm ve realizmi birlikte kullanmaya çalışıp, bir buluttan , bir yapraktan veyahut bir ağaçtan insanların bilinçaltına girmeyi hedeflemişlerdir.

ekolün yaratıcısı theodore rousseau'dur fakat bu denli yayılmasını, bu denli çok eser vermesini jean- baptiste camille corot'un sihirli ellerine borçludur.