aydın sayılı

bughra
aydın sayılı
altaysozluk.com/foto

sadece 5 liranın arkasındaki sıradan bir insan değildir, Türkiye ve dünya için büyük insandır, bilim tarihçisidir. araştırması olan "Ortaçağ İslam Dünyasında İlmi Çalışma Temposundaki Ağırlaşmanın Bazı Temel Sebepleri"ni mutlaka okuyun:

https://www.academia.edu/37110410/Ord._Prof._Ayd%C4%B1n_Say%C4%B1l%C4%B1_Orta%C3%A7a%C4%9F_%C4%B0slam_D%C3%BCnyas%C4%B1nda_%C4%B0lmi_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Temposundaki_A%C4%9F%C4%B1rla%C5%9Fman%C4%B1n_Baz%C4%B1_Temel_Sebepleri.pdf