askeri darbeleri savunmak

Romantik faşist 😎
Ülkemizde çoğu zaman ayıp karşılansa ve hatta suç sayılsa da gayet mantıki bir eylemdir.

Herkes darbelerin sonuçlarını konuşur, ama kimse sebepleri üzerinde durmaz. Darbelerden sonra gerçekleşen kötü olaylar üzerinde durulur, ama o darbeler gerçekleşmese nasıl sonuçlar doğacağını kimse aklına getirmek istemez.

Osman pamukoğlu'nun tabiriyle darbe yapılmaz, darbe gelir. Yani darbe bir sebep değildir, vahim olayların ardından gelen zorunlu ve doğal bir sonuçtur.

Bu nedenden dolayı 15 temmuz dışındaki bütün darbeleri onaylıyorum.
bimbresso
benim ideolojim seninkini döver mantığıyla, ülkenin uluslar arası platformlarda itibarını, demokrasiyi, milleti hiçe sayarak yapılan antidemokratik bir zorbalığı savunmaktır. halk tarafından verilmiş yetkinin silah zoruyla devredilmesine alkış tutmaktır.
hülagü
darbelerin en güzeli Türkiye'de yaşanmıştır. bkz: 27 mayıs. I LOVE 27 MAYIS.

Öncelikle "darbe" sözcüğü 1990 ve sonrası kuşağa "kötü" olarak tanıtılmıştır. Bu durum özellikle fetö'nün cemaat olarak kabul edildiği dönemde bir reklam kampanyasına dönüştürülmüştür. Bunun en büyük nedeni de Birleşik devletler'in son zamanlarda türk ordusuna olan güvensizliğidir. Türk silahlı kuvvetleri'nin içerisinde bulunan seküler atlantikçi ve seküler avrasyacı grupların ikisininde atatürk'te birleşmesidir. Eskiden dünya düzeni darbelerle kontrol altına alınmaya çalışılırken artık toplum mühendisliği ve renkli devrimlerin dönemidir.

Her ne kadar "tüm darbeler amerika kontrolüyle yapılmıştır" bilgisi yaygınlaştırılmaya çalışılsa da pratikte bu durum söz konusu değil. çok uzun konu olmakla birlikte sadece 27 mayıs üzerinde kısaca durmak istiyorum. Düşünün ki bir darbe yapılıyor ve hükümet teknokratlardan kuruluyor. Asker darbe yapıyor ve yasalar özgürleşiyor, bilimleşiyor. her darbe ülkeyi 10 yıl geriye götürmez. bazıları vardır ki ülkenin üzerindeki yorgunluğu silkeleyip fırlatır. Cehaleti yırtar. Bilimin ışığını yakar. Bu askerler darbe yaptıkları dönemlerde ülkeyi yöneten kişilerden hem donanım hem de ileri görüşlülük açısından çok daha öndedir. Kaldı ki gücü elde etmelerine rağmen zorbalığa da düşmemişlerdir. Dönemin en önde gelen akademisyenlerinden, bilim kişilerinden iktidar yaratmışlardır.

27 mayıs'ı eleştireceğim noktalarsa emir komuta durumu- ihtilal sonrası birlik olamayıp düşünce ayrılığına düşme ve bazı subaylarımızın onurunu zedeleyecek olaylara meydan verilmesi.

Türk Silahlı Kuvvetler'i onurumuzdur!