antonio gramsci

namütenahi
orta sınıf hakkındaki düşünceleri 1960'lardan sonra italya'da bir hayli rağbet görmüş olan marksist kuramcı.

1891-1937 tarihleri arasında yaşamıştır.

ekonomik elverişsizliklerden dolayı üniversitesini tamamlamadan ayrılmış; daha sonra ise komünist parti'nin kurulmasında önemli rol oynamıştır. daha sonra liderliğini üstlenmiş, faşistler tarafından hapse atılana dek önderliğini yapmıştır.

hapishane hayatı boyunca yazdığı; the prison notebooks isimli eserinde neo-marksist görüşleri ile birlikte 21.yy'ın ikinci döneminib en önemli tartışma konularından olan fordizm ile ilgili düşüncelerine yer vermiştir.

malûm 20. yüzyılın başında henry ford öncülüğündeki ford'un işçilerine yaptığı iyi şartlarda çalışma koşulları gramsci'ye göre ilerleyen zamanlarda endüstri toplumunun odak noktası olacaktı.

60'lar ve 70'lerde sanat ve felsefe dünyasında düşünceleri oldukça değer görmüştür. sanat dünyasında pier paolo pasolini görüşlerine fazlasıyla değer vermiş ve sonucunda faşistler tarafından katledilmiştir. gramsci'nin külleri adında bir şiir kitabı yazan pasolini şiirlerinde gramsci'ye yer vermiştir.

20. yüzyılın ikinci yarısının önemli marksist düşünürlerinden olan yunan düşünür nicos poulantzas gramsci'nin düşüncelerini kabul etmiş ve görüşleri güçlendirmek için tezler ve eserler ortaya atmıştır.

poulantzas'ın siyasal iktidar ve toplumsal sınıflar isimli eserinde bu açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör