amritsar katliamı

namütenahi
13 nisan 1919 tarihinde hindistan'ın amritsar kentinde, sömürgeci ingiliz birliklerinin hint göstericilere ateş açarak 400'e yakın insanı öldürdüğü katliamdır.

bu olaya aslında soykırım demek daha doğrudur. fakat ingiliz merciler bunun bir isyan girişimi olduğunu söyleyip, müdahale edildiğini söylemişlerdir.

olay bir ingiliz kadının amritsar sokaklarında gezerken birkaç kişinin sözlü sarkıntılık yaptığını iddia edip, o dönem oralarda bulunan general reginald harry dyer'a şikayet etmesiyle gelişir. general de amritsar sokaklarındaki tüm insanları toplayıp kırbaç cezası verdirir.

ardından birkaç gün sonra hintler geleneksel bir festivallerinde bunu protesto etmek isterler. silahsız bir şekilde, kimseye herhangi bir zarar vermeyecek biçimde bu olayı protesto etmek isterler. bu durumdan hoşnut olmayan dyer protestoculara ateş açtırır.

bu olay tarihe bir katliam olarak değil de kalkışma girişimine müdahale olarak geçer.