altay sözlük töreleri

Kutay
Altay sözlük, arkasında Türkçü fikirlerin ağırlıklı olmasıyla birlikte, hiçbir kurumla bağlantısı olmayan egemen bir sözlüktür. Her konuda; Türkiye cumhuriyeti yasaları'na aykırı olmaksızın bilgi paylaşımı, fikir ve yorum sunumunda bulunmak olağan kabul edilebileceği gibi, sözlükte yazar olabilme hususunda dil, din, ırk ve mezhep arayışları yoktur.
Altay sözlük'te yazılan giriler içinde, beyanda bulunulan iddianın kaynağı gösterildiğinde hukuki sakınca içermez. Fakat kişisel yorumlardaki ifadeler yazarın kendisine ait olup, Altay sözlük bu mesuliyetin dışında tutulur. Sözlük içi yazılarda hukuki sakınca, provokasyon, mübalağalı müstehcenlik, hakaret ve küfürlü ifadeler yakşı bulunmamakta, argo kullanımı ise hicap düsturunu aşmadıkça maruz görülmektedir. Altay sözlük'e kayıt olan adıyakşı yazarlar, bu kuralları kabul etmiş olup, kımız ikramıyla girilerini yazmaya başlamış demektir. Alkış ber sevgili alpler...
Kutay
"Altay Sözlük Genel Kurallar"
madde 1- Altay sözlük; Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan, daha önce yaşamış olan Türk milletlerinin Kültürel, siyasi, ve günlük hayatlarının daha güzel anlaşılabilmesi ve Türkçülük düşüncesinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacı ile kurulmuş; kar amacı gütmeyen, herhangi bir kurum ve kuruluş ile bağlantısı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarının tamamına bağlı olan, bağımsız bir bilgi paylaşım platformudur.
Ana temamız Türkçülük ve Türkiye olsa da sözlüğümüzde tüm konular ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına kesin bir bağlılık ve itaat şartı ile her türlü bilginin paylaşılmasında hiçbir sakınca yoktur.

madde 2- Altay sözlük, yazarların; din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ve ideolojik görüş farkı olup olmadığına bakmaz. Tüm yazarlara eşit mesafede yaklaşır. Türkiye cumhuriyeti yasalarına ve sözlük kurallarına riayet etmek kaydıyla herkes sözlüğe üye olabilir ve özgürce paylaşımlarda bulunabilir.

madde 3- Altay sözlük'te Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin verdiği çerçevenin içinde kalma kaydı ile her türlü içerik paylaşılabilir ancak içeriğin tüm sorumluluğu, içeriği paylaşan yazarlara aittir. Altay sözlük'e üye olan her yazar, paylaştıkları içeriğin tamamından sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

Madde 4 - Altay sözlük, yazarlara ait içeriklerden sorumlu değildir. Resmi makamlardan istenmesi durumunda ilgili içeriği paylaşan yazarın kişisel bilgileri ve Elektronik izleri resmi makamlarla paylaşılabilir.

Madde 5 - Altay sözlük'te paylaşılan içeriklerin tamamı yazarların şahsi fikirleridir. Altay sözlük, buradaki hiçbir içeriğin doğruluğuna dair herhangi bir teminat vermez. bu sebeple doğacak olan doğrudan veya dolaylı maddi/manevi zararlardan Altay sözlük hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Madde 6 -Altay sözlükKuralları gelişmeye açıktır. Bir kısmı veya tamamında değişiklik yapma hakkı sözlük yönetimine aittir. Sözlük kurallarında değişiklik olması durumunda bu değişiklikler yazarların bilgisine sunulur.

Madde 7 - tüm yazarların statüleri daha önceden hiçbir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir, silinebilir veya engellenebilir. yazarın silinmesi/engellemesi durumunda açtığı başlık, yorum ve içeriklerin sistemde tutulabilir olması Altay sözlük yönetiminin inisiyatifindedir.

Madde 8 - Sözlük içi şikayet mekanizması mevcuttur. Rahatsız edici içerikler tüm yazarlar tarafından şikayet edilebilir. Şikayetler Moderatörler ve admin tarafından değerlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve sözlük kurallarına aykırı içerik ve başlıklar, düzelticiler(tigin), moderatörler (yabgu) veya Admin (Kağan) tarafından, silinebilir veya değiştirilebilir.

Madde 9- kurallara aykırılık taşımayan fakat belirli sebepler ile hatalar içeren başlık, içerik ve yorumlar yetkililer tarafından küçük değişiklikler kapsamında düzeltilebilir.

Madde 10 - Altay sözlük'te sunulan hizmet ve içerikler, bireysel olarak kullanım sağlanması amaçlar. tarafımızca sağlanan hizmetler ve içerikler Altay sözlük yönetiminden izin alınmadıkça ticari anlamda kullanılamaz, kopyalanamaz, başka sosyal medya organlarında kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Madde 11- terör sempatizanlarının, doğrudan ve dolaylı olarak terör örgütü tanıtımı, terör örgütü propagandası (pkk, dhkp-c, ışid, fetö, el kaide gibi) içerikleri ve yorumları yayınlaması suçtur. hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği gibi, süresiz olarak uzaklaştırılacaklardır.

Madde 12- Sözlük içi başlıklarının altında yazılan girdi'lerde, "argo" kelimeler kullanılmasında sakınca yoktur. küfürlü girdi'ler ise tamamen yasaklanmıştır. olası küfürlere sansür uygulanacağı gibi, tamamen silmek yönetimin inisiyatifindedir.

Madde 13 - Altay sözlük'te, yönetimden izin alınması kaydı ile her türlü, kurum, şirket, web sitesi tanıtımı yapılabilir ancak uygunsuz reklamları kurultay yani yönetimin kısıtlaması hakkı saklıdır.

Madde 14- sözlükte seri eksi ceza sebebidir. Eksi oy vermenin amacı beğenilmeme ya da aynı fikirde olmama dışında seriye bağlanırsa, tespit edilen yazar uyarının ardından uzlaşmadığı sağlamazsa cezalandırılır.

Madde 15 - sözlükte yazarların yetkisi olmaksızın kod yazımı, sözlüğün sistemini ve akışını etkileyecek yazılımsal müdahaleler, sözlükle ilgili sistemsel işlemler yapması yasaktır. tespit edilen yazar ikaz edilmeksizin hesabı süresiz kapatılır.

Madde 16 - kahir ekseriyet tarafından hakaret olarak kabul edilen kelimeler, topluluğumuzda da hakarettir. silme işlemi usulünce uygulanır. provokatif üslup görmezden gelinmemektedir. bu tür bir üslubu kullanarak diğer yazarları tuzaklayan yazarların bu davranışı önce uyarı, sonrasında bu tavırda ısrar halinde sözlükten uzaklaştırmaya sebebiyet verir.

Madde 17 - hiçbir yazara, gerçek ve tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa, dine, ırka, mezhebe ve bunların mensuplarına hakaret edilemez, aşağılanamaz, küçük düşürülemez, edebe ve ahlaka aykırı ifadelerde bulunulamaz.

Madde 18 – İçerik girilirken herhangi bir kaynaktan alıntı yapıldı ise muhakkak alıntının kaynağı gösterilmelidir. aksi halde doğabilecek yükümlülüklerden Altay sözlük sorumlu değildir.

Madde 19 - Altay sözlük'te Özel mesajların gizliliği esastır. Yagbu ve Kağan dahil hiç kimse Özel mesajlarınızı okuyamaz. Mesaj kutusu yazarın şahsına ait özelidir. Onun haricinde oraya başka hiç kimse giremez ve okuyamaz. Ancak, diğer yazarlarla yapılan özel mesaj görüşmeleri hiçbir sebeple ifşa edilemez. Özel mesajlar veri tabanında depolanmamaktadır. Özel mesaj ile hakaret gibi durumlarda hakaret edilen kişi, ekran görüntüsü alarak delil sağlamak durumundadır. Altay sözlük yönetiminin hiçbir şekilde özel mesajlara ulaşması mümkün değildir.

Madde 20 - bir yazarın mahlası kullanılarak başlık açıldığında, ilgili yazar veya yönetimin talebine göre başlık veya içerik silinebilir. Yazarlar, kendileri hakkında sözlükte yazılan içeriklere müdahale etme hakkına sahiptir.

Madde 21- Sözlük yönetimi, Moderasyon ve Moderasyon hiyerarşisi.
Altay sözlük yönetimi, sözlüğün genel işleyişini sağlamakla görevlidir. bu görevi yerine getirirken tamamen tarafsız davranmakla yükümlüdürler. kimseye danışmaz, icazet almaz ve sırf bu görevi yerine getirdiği gerekçesi ile sorumlu tutulamazlar.
Sözlük yönetimi bu görevlerini yerine getirirken keyfi tutumlar sergileyemez, adaletten taviz veremez, kayırmacılık yapamaz, kişisel görüşlerini kararlarına yansıtamazlar. Müdahaleler kişisel duygulardan uzak ve törelere uygun yapılır.
Sözlük Yazarları, karşılaştıkları sorunlar için sözlük yönetimine danışma ve sorunun çözüme kavuşturulmasını talep edebilirler . sözlük yönetimi sorunun imkanları ve yetkileri dahilinde çözmeye gayret sarfeder. Ancak sorunun muhakkak çözüleceğine dair bir garanti veremezler.
Altay sözlük yönetimi; sözlük yönetimi üyelik işlemleri, üyeliğin sonlandırılması, yazar statülerinde değişiklik yapma, ceza verme, cezayı kaldırma, başlık ve tanımlar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapma, silme, başlık canlandırma, kilitleme ve gizleme haklarını belli hiyerarşik statü çerçevesinde paylaşmıştır. Bu statüler aşağıdaki gibidir.

Balasagun Yazar: Çaylak yazarlardır. Sözlüğe yeni kayıt olan yazarlar balasagun yazar olarak adlandırılırlar. Bu yazarlar 5 içerik (entry) girdikten sonra Sözlük yönetimi tarafından Bir üst statüde bulunan "Toktamış Yazar” statüsüne yükseltilirler.

Toktamış yazar: Sözlüğümüzün en önemli grubudur. Günlük hayatta yaşadıklarını, fikirlerini, ideallerini, sevinçlerini, hüzünlerini, sevdiği, sevmediği şeyleri, dinlediği müzikleri, okuduğu kitapları, anılarını, deneyimlerini vs. günlük hayatta aklımıza gelebilecek her şeyi kurallar ve Yasalar çerçevesine bağlı kalarak paylaşırlar ve paylaşılanları okuyabilirler. Her hangi bir konuda başlık açabilirler, açılmış başlıklara yorum yapabilirler, yapılan yorumları okuyabilirler, olumlu veya olumsuz oylama yapabilirler. Ayrıca Tüm toktamış yazarlar da içeriğin yanında bulunan “şikayet et” böceğine tıklayarak uygunsuz içerikleri şikayet edebilirler.

Tigin: “tigin” yazarlar, Toktamış yazarların yetkilerine ek olarak hatalı veya sakıncalı içerikleri yönetime bildirme yetkisine sahip olan "düzelticiler"dir. Başlıklarda düzenleme ve gerekli görüldüğü durumlarda yazarla iletişim halinde olmak kaydıyla girdiler'de düzenleme yapabilir ve uygunsuz olanları yine yazara bildirmekle birlikte silebilirler.

Yabgu: Sözlük Moderatörleridirler. uygunsuz içerikleri silme veya düzeltme, başlıkları silme ve taşıma yetkisine sahip olup sözlükteki genel koordinasyonu sağlamakla görevlidirler. Bu arkadaşlara Kağan'ın iki tarafı keskin kılıcı da diyebiliriz. O nedenle zorunlu olmadıkça muhatap olunmaması her iki tarafın hayrına olacaktır.

Kağan: Sözlüğümüzün sahibi ve en yetkili kişisidir. Moderatörlerin tüm yetkilerine sahiptir. Ayrıca sözlük kontrol panelinin anahtarları da Kağan'ın elindedir. Kendisi Altay Dağlarının zirvelerinde bir yerlerde ikamet eder. Ulaşmak pek kolay değildir.

Altay Sözlük yönetimi, Bu metinler, yetkiler ve sorumluluklar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Altay sözlük töreleri, Sözlüğe üye olan her yazarın mail adresine gönderilir ve sözlükte yazarlık kaydı bulunan herkes tarafından okunmuş ve kabul edilmiş farz edilir.
marduk
Mübalağalı müstehcenlik ve argo kullanımı kısmına takıldığım töreler silsilesi. Yakşı bulunmayanın akıbeti nedir ve argo aşım düsturu nerede başlar nerede biter? Söz meclisten dışarı olduğu müddetçe burada bir yazarın müstehcen ve argo yazımı kimseyi rahatsız etmemeli diye düşünüyorum. Pekii... Rahatsız oldu. Bu rahatsız olan kişinin rahatsızlık oranını kim belirliyor? Yani neye ve kime göre tavır takınılıyor?

Daha önce küfürsüz sözlük konsepti altında yazı yazmaya çalıştım... Yazdım diyemiyorum çünkü yazmaya çalışmıştım. Kullandığım "oğlan, kancık, bacak arası, kahpe, tükürük vb" kelimelerin geçtiği girdilerim modlar tarafından silindi. Sebep: ahlaka mugayır! Küçük çaplı bir araştırma ile benden başka yazarların o kelimeleri kullandıklarını yazdım mod efendiye... Duvardan ses çıktı ondan ses gelmedi. argo üslubunun küfürle bir ilgisi yok. Tamamen değil ama farklı kulvar. Küfür de meclis dışı olunca sorun görünmüyor. Bir yazarın bir başka yazara girdi yoluyla hakaret etmesi, sövmesi ve müstehcen ifadeler kullanması çirkince ve kabul edilmez bir şey. Fakat bir tanım pekala argo olarak ifade edilebilir, paragrafın birinde edepsiz olunabilir. Bu yazımsal bir realite. Kimse aynı bakmıyor ve aynı hissetmiyor. Terbiyesizlik özgür iradedir, engellenemez. (son cümle beni memeci feministlere benzetti. Allah affetsin.)

Ekleme: derdini sövmeden kırıp dökmeden anlatabilme selahiyetine sahibim. Kelimelerle aram iyidir. Ben sadece bazı çizgilerin birine çekili bir diğerine ise serbest olduğuna kızıyorum. Adalet terazisi çelik gibi olmalı çizgiler konusunda, terazi şeker hamuru gibi olunca pis pis sırıtmış oluyor. Çelik gibi adalet dediğimiz de ütopik bir şey insanlar sözkonusu olunca. O zaman çizgiler kullanmamalı, resim defteri gibi çizgisiz olunmalı.