altay sözlük girdilerindeki küfür ve argo kullanımı hakkında

Acunay
"Altay sözlük; arkasında türkçü fikirlerin ağırlıklı olmasıyla birlikte, hiçbir kurumla bağlantısı olmayan egemen bir sözlüktür."

Törelerimiz başlığındaki ilk girdinin giriş cümlesidir. Türkçü oluşumuz ve hiçbir kurum ile bağımızın olmayışı yazarlarımıza girdilerinde küfür kullanma hakkı tanımaz/tanıyamaz.

madde 2'de şunlar yer almaktadır.
altay sözlük girdilerindeki küfür ve argo kullanımı hakkında
altaysozluk.com/foto
Bu şu anlama denk gelir;
Yazarlara imtiyaz tanınmaz!
Hangi yazar olursa olsun, yönetimden bir yazar bile olsa, hatasına göz yumulamaz.
Sözlük kuralları kağan için bile geçerli olup tüm yazarlar tarafından uygulanmak zorundadır. Uymayan yazaralar uyarılır ve devamı niteliğinde, yönetimce alınan karar ile, geçici ya da kalıcı olarak cezalandırılır.

Madde 12'de şunlar yer almaktadır;
altay sözlük girdilerindeki küfür ve argo kullanımı hakkında
altaysozluk.com/foto
Bu şu anlama denk gelir;
Girdilerde, ne olursa olsun, küfürün yasak olduğu, argo kullanımının serbest olduğunu, onun dahilinde küfrün her türlüsünün yasak olup belli bir seviyeye kadar sansürlenip, belli bir seviyeden sonrakiler silinecektir.
Eğer yazar buna devam eder ise cezalandırılacaktır.

Madde 17'de ise şunlar yer almaktadır;
altay sözlük girdilerindeki küfür ve argo kullanımı hakkında
altaysozluk.com/foto
Bu şu anlama denk gelir;
Biz türkçü bir sözlük olarak; bu yazılanlara izin vermemekle birlikte karşıyız da...

Hiçbir yazara göz yumulmamakla beraber ardı arkası kesilmeyen hataları cezasız da bırakılmayacaktır.
kırgız balası
doğru bulmadığım kurallar. zaten kimse kimsenin anasına bacısına sövmüyor belli bir miktar argo serbest olabilir.
2
Acunay Acunay
:aynı uğraş alanındaki insanların, kullanılan ortak, genel dilden ayrı olarak, benimseyip kullandıkları, herkesçe anlaşılamayan, kendilerine özgü sözcük ve deyimlerin yer aldığı özel dil ve bu dili oluşturan sözcüklerin tümü."

Acunay Acunay
Argo anlamı budur sayın kırgızbalası. Küfür başka argi başkadır.