allah

kıpçak bey
kainatın yaratıcısı, doğmamış ve doğurulmamış, herhangi bir başlangıcı ve sonu olmayan, sonradan yaratılanlara asla benzemeyen yani eşsiz ve tek olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyin ona muhtaç olduğu, her şeyi bilen gören duyan ve dilediği şeyin olmasının "ol" emrinden ibaret olan, her şeye gücü yeten tanrımızdır.

birçok güzel ismi vardır lakin en güzeli ve en bilineni allah'tır.

*farsçadaki hüda ve mevla, arapçadaki ilah ve ibranicedeki rab kelimelerinin hepsi (ingilizcede god kelimesi vb.), türkçemizdeki "tanrı" (tengri) kelimesiyle aynı manaya gelir.

dipnot;
yukarıda geçen kelimeleri kullanıp da tanrı kelimesinin kullanılmasına karşı olanları bir türlü anlayamamaktayım.
ben mesela girdilerde vs büyük harf kullanılmadığı için bu konuda özel ismini kullanmaktan imtina ederim yüce yaratıcımızın, tanrı diye bahsederim kendisinden.

zorunlu edit:
*'lı paragrafta bahsi geçen kelimeler ek bilgi vermek içindir. hüda, mevla, rab, ilah, god vs kelimelerinin türkçemizdeki tanrı kelimesiyle işlev açısından kıyasına değinir.
girdinin ana fikri; herhangi mete isimli bir bireyin insan olması gibi, yüce allah'ın da tanrı/ilah olmasıdır. insan ve tanrı cins isimlerdir. allah ve mete özel isimlerdir.

(bkz:bilal'e anlatır gibi anlatmak) zorunda kalmak...
marduk
Eski zaman Şam ve halep müşrik şehirlerinden arabistan'ı çevreleyen paran (faran) dağlarına kadar olan ve etimolojik olarak ibranice, aramice ve süryanice dillerinde "rabb" olarak bilinen tanrı. Tanrılar mezbelesinin sahibidir.
Geleneksel islam anlayışında 99 ismi olduğu söylenir. Fakat isimleri 102 adettir. En meşhur isimleri el rahman ve el rahim'dir. İsim sayıları ile mezopotamya tanrısı olan marduk'un isimsel uzantıları arasında benzerlikler taşır.
Kendisine inanıyorum. Feleklerin ve devranın sahibidir. Allah, huda, ihvade, yehova: tek tanrı inancının yekliğidir.
altair
isim olarak el-ilah tan gelir. islam dinine göre var olan herşeyin yaratıcısıdır. 99 ismi vardır. birçok peygamber göndermiştir insanlığa ve en sonuncu peygamberi hz.muhammet'tir.
boztorgay
İslam inancında Yaratıcının adı.

İnanılan Bir varlık mıdır? yoksa bir kavram mı? inanan için saçma sapan bir soru olduğunun farkındayım -ki Bir varlıktır diyeceklerdir muhtemelen.- Varlığını ya da yokluğunu kanıtlamak değil amacım. Tartışmak hiç değil. İnançlarını sınamaksa haddim değil. Sadece düşündürmek için soruyorum.

Bu arada kavramdır diyenleri tenzih ederim.
3
alpha wolf
aslen özel bir ad olup kökeni aramca ve akatça gibi en kadim semitik dillere kadar, ardından da kenan diline kadar dayanır, arapça bu diller arasındaki yeni bir dil olduğu için çok sonraları geçmiştir. tanrı, hüda, mevlâ, yaradan gibi isimlerle anlamdaştır. ayrıca mecazen de "herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst mertebeye ulaşmış kimse" demektir. bu anlamda kullanılırsa küçük yazılmalı zira özel ad olmaktan çıkar tamamıyla. bunun ilk örneğini de kurtlar vadisi'nin ilk bölümlerinde süleyman çakır'ın cerrahpaşalı halit'e "sen psikopatsan, ben psikopatın allahıyım!" demiş olduğu sözde görürüz. orada da özel bir ad kastedilmez ve çakır, "psikopatlıkta en üst mertebe"ye kadar çıktığını ifade eder mecaz yöntemini kullanarak.
-->