ali kuşçu

real asociedad
Ali Kuşçu, hac maksadıyla Mekke'ye giderken Tebriz'e uğradı. Burada Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi gördü ve elçilik göreviyle Fâtih Sultan Mehmed katına gönderildi. İlmine hayran olan Fâtih'in ısrarı üzerine elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü ve yol boyunca büyük törenlerle, armağanlarla karşılandı. Fâtih 1473'te Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere birlikte götürdüğü Ali Kuşçu'yu dönüşte Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin etti. Bu tayin İstanbul'da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirmiş, hatta Ali Kuşçu'nun derslerini ilim adamları dahi takip etmişlerdir.

kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-kuscu
takataki
Babası Uluğ Bey'in doğancıbaşısı olmasından dolayı kuşçu lakabını alan Ali bin Muhammed Özbekistan doğumlu gökbilim/ yerbilim/ dilbilimcidir. Güneş saati, İstanbul'un enlem ve boylamı, ay'ın çizimi, gezegenler hakkında bilgiler kendisinin önemli çalışmalarındandır.