alan teorisi

namütenahi
1950'lerde amerikalı sosyal psikolog kurt levin tarafından ortaya atılan; ruh hastalıkları ve bireyin özündeki çevresel faktörlerin önemini anlatmak için kullandığı teoridir.

araştırmalar, deneyler gibi materyallerle birlikte çevrenin kişinin davranışlarına ve yaşayış koşullarına etkisi saptanmıştır.