akıl çağı

namütenahi
Amerikalı düşünür Thomas paine'in yazdığı topluma, dinlere ve amerikan siyasetine tenkitlerde bulunduğu eseridir.

Deist bir yazar olarak; özellikle Hristiyanlığı ve incilleri eleştirdiği kısmı ve karşılaştırmaları mantık çerçevesinde yapılmış.

Dili akıcı; felsefi bir eser olarak kapalı cümleler olsa da gayet anlaşılır bir dille yazılmış başarılı bir eserdir.