ahlaki cemaat

namütenahi
emile durkheim'ın ortaya attığı bir kavram.

etnik gruplar, siyasi ve askeri gruplar , dinsel ve mezhepsel gruplar gibi örnekleri bulunur.

durkheim bu cemaatleri tanımlarken; aynı ahlaki düzen , aynı inanç altında olduğunu ifade edip bunların kentleşme karşıtı olduğunu öne sürmüştür.

araştırmaları ile çoğunun kırsal kesimden çıktığını saptamıştır.