adenosin

namütenahi
genellikle aritmi için kullanılan, yenidoğanlarda pulmoner hipertansiyon içinde verilebilen ilaç.

adından da anlaşılacağı üzere etken maddesi adenozin olup, adenozintrifosfat'ın (atp) aktif metabolitidir. yarılanma ömrü 2 saniyedir, uygulandıktan sonra; takriben 90-120 sn arasında etki gösterir. uygulandığı an kan basıncı ve ekg daima takip edilmelidir.

en belirgin yan etkileri arasında dispne yer alır.
kendine muhalif
Adenosine ( adenozin) : Bir pürin bazı olan adeninin, riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlanması ile oluşan nükleosit.

Adenozinin komplike hallerinden birisi canlılarda likit enerji kullanimini sağlayan Atpdir.

Adenozine:
1 tane inorganik fosfat katilmasi ile adenozin monofosfat ( AMP ) ;
2 tane inorganik fosfat katilmasi ile adenozin difosfat (adp )
3 tane inorganik fosfat katilmasi ile adenozin trifosfat ( atp) oluşur.

adenosin
altaysozluk.com/foto