adalet mülkün temelidir

boztorgay
Burada mülk ile kastedilenin devlet olduğunun altını özellikle çizmek gerekir. Günlük yaşamda kullanılan mülk ile ilgisi olmadığını bilirsek her mahkeme salonunda yazılı bu ilkenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacağımız kanısındayım. Devletin temel direklerinden birinin adalet olduğunu vurgulayan bu ilkeden uzaklaşıldıkça devletin sürekliliği tehlikeye düşer.
-->