açık oturum

harmonia🛡️
Toplumun her kesiminin katılım gösterdiği belirli bir konuda herkesin kendi fikrini, belirli bir teze ve fikre dayandırıp savunduğu, genelde bir kalabalığın önünde gerçekleşen fikir tartışmasıdır. Bu toplantı şeklinde yapılabildiği gibi radyo ve televizyonda da yayınlanabilir.

Şimdi daha güzel kısmına gelirsek; altay sözlük olarak kendi açık oturumlarımızı yapacağız. Belirli aralıklarla, bir konu hakkında herkesin fikrini tanım zorunluluğu olmadan özgürce paylaşacağı bir beyin fırtınası olacak.

Hakaret, küfür ve kişiyi hedef alan içerikler silinicektir. Şu yazara katılıyorum ya da katılmıyorum şeklinde girdilerin yerine kendi tezinizi ister kaynak göstermek, isterseniz kendi bakış açınızla paylaşmak suretiyle yazabilirsiniz. herkesin katılımını bekliyoruz.
kıpçak bey
sıradaki açık oturumun konusu için açık çağrımdır:
doğu türkistan hakkında yazalım, konuşalım. oradaki çin zulmünü gündemimize getirelim. soydaşlarımız için en azından bu kadarcık olsun çabalayalım. onların derdi bizim derdimizdir. bu derdimizi acımızı diri tutalım. unutmak, görmezden gelmek bize yakışmaz. fakat sadece hatırlamak da yeterli değil, harekete geçmemiz ve bir şeyler yapmamız gerekmektedir.

bu teklifimdeki öncelikli amacım sessiz kalmamak ve en azından bir şeyler yazarak farklı kafalardan çıkan farklı fikirlerle oradakiler için çeşitli çareler bulabilmek umududur.
geri plandaki amaç ise açık oturum konusu olarak kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı konular konuşmak yerine birleştirici ve bütünleştirici konular konuşulmasını istiyor olmamdır.