ZARARINA SOHBETLER

halit ziya uşaklıgil

lucifuge rofocale
servet-i fünûn ve cumhuriyet dönemi türk romancı ve yazar olan kişiliktir.

uşaklıgil, servet-i fünûn edebiyatının en büyük düzyazı ustası kabul edilmektedir. kendisi ilk büyük türk romancı olarak kabul edilmiştir. ayrıca herkesin bildiği üzere, en çok bilinen romanı aşk- memnû'dur.

sefile, nemide, bir ölünün defteri, ferdi ve şürekası, maî ve siyah, kırık hayatlar, nesl-i ahir, bir muhtıranın son yaprakları, deli gibi eserlerin de yazarıdır.

manifesto

kut
lisan-ı ecnebiyi bütün samimiyetsizliğiyle bana hissettiren bir kelime olması hasebiyle önceleri duymaktan bile pek haz etmesem de durmuş hocaoğlu'nun kullanımı sayesinde anlam-değer dünyamda bambaşka bir yer etmeyi başarmış bir kelimedir.

bahsi geçen manifestoyu buraya iktibas ediyorum.


Karnında başka hesaplar taşıyan ve bu ülkeye sâdece nüfus cüzdanı ile bağlı olan “Mekanik Vatandaşlarım”ı kalbimden silip atarak; bu kutlu topraklara garazsız-ivazsız “vatanım” diyen ve O'na bedeniyle değil rûhuyla bağlı ve ortak paydası “Hürriyet,
İstiklâl ve Vatanseverlik” olan bütün “Organik Vatandaşlarımı”,
aralarındaki İdeoloji, Dünya Görüşü, Felsefe ve İnanç farkları ne olursa olsun, bu en temel ortak paydada birleşmek sûretiyle; ruhlarından saptırılarak bir “çocuk festivali”ne ve bir “eğlence panayırı”na dönüştürülen, kısa fâsılalarla ard-arda idrâk ettiğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarının aslî mânâları üzerinde derinlikle düşünmeye ve bir nefs murâkabesine dâvet ediyor,

ve,

Ben, Durmuş Hocaoğlu olarak,

Allah ve Tarih huzûrunda beyân ediyorum ki:

I:

Hâkimiyet Kayıtsız, Şartsız Millet'indir: Hâkimiyet, ancak ve yalnız, kaynağı ve
mesnedi Millet olursa meşrûdur.
Bu meşrûiyet ve mesned haleldâr olduğunda ihyâ etmek, bizzat Millet için kaçınılamaz
bir vecîbedir.
Ancak, bunun için de kesin ön-şart, “Hürriyet ve İstiklâl”dir.

II.

Hâkimiyet “Hürriyet”tir ve O'nun gibi bir “Bütün”dür:
Bölünemez, paylaşılamaz, vazgeçilemez, devir ve temlik edilemez.
Hâkimiyet bir “kuvanta”dır: Cüzlerden oluşmaz; parçası yoktur.
Hâkimiyet “Nâmus”tur ve O'nun gibi ya vardır, ya yoktur: “Birkısmı” diye birşeyi
kabûl etmez.

III.

Hâkimiyetini böldürmeye, paylaşmaya, kısmen veya tamâmen vazgeçmeye, devir ve temlike rızâ gösteren, hakikî ve hükmî şahsiyet olarak her kim ve miktar olarak da her ne kadar olursa olsun, tamâmı olsa dahi, işbu bölüşme, paylaşma, vazgeçme, devir ve temlik kayıtsız-şartsız gayri meşrûdur:

Bu cümleden olmak üzere:

Hâkimiyet, ancak kaynağı ve mesnedi “Millet” olursa, meşrûdur.
Fakat,
Millet,
Hâkimiyetini rızâen böldürmeyen, paylaşmayan, vazgeçmeyen, devir ve temlik etmeyen;
vatanını, hürriyet ve istiklâlini bir metâ gibi satışa çıkarmayan
ve bu yücelikler için hulûs-u kalb ile can bedeli ödeyen ve her zaman da ödemeye hazır bulunan en soylu insan topluluğudur. Bunun aksine tevessül eden bir topluluk, tefessüh etmiş, “Millet” gibi soylu bir sıfatı ve dahi saygıyı hak etmeyen bir “yığın”dan başkası olamaz.

IV.

Bizim üzerimizde, atalarımızın hakları ve onlara karşı sorumluluklarımız vardır:
Onlara ihânet edemeyiz.
Bize emânet edilen bu kutlu vatan, dağlar miktârınca olsa dahi “Euro” ile takas
edilemez.
O'nun bir tek bedeli vardır: Kan!
Bizim üzerimizde, torunlarımızın dahi hakları ve bizim onlara karşı da sorumluluklarımız vardır.
Onlara da ihânet edemeyiz.
Atalarımızdan hür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslîm aldık.
Torunlarımıza da hür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslîm etmeye mecbûruz.
Bizim üzerimizde, Tarih'in de hakkı vardır:
Bu coğrafyadaki bin yıllık destânı silip atamayız.
Ölmüş ecdâdımızın, doğacak ahfâdımızın ve Tarih'in lânetini alnımızda kara bir leke gibi taşıyamayız.
Atalar kıblegâhına tükürmemeli; torunlarımızı da kabirlerimize tükürtmemeliyiz

VI

Bu vazıyet muvâcehesinde:
Alnındaki “Hâkimiyet Kayıtsız, Şartsız Millet'indir” ibâresi kanla yazılmış bulunan “Türkiye Büyük Millet Meclisi”ni ve O'nun meşrûiyet ve güç kaynağı olan Milletimi çocuk oyunlarıyla oyalanmak yerine, o çocuklarımıza daha güzel, hür ve müstakil bir vatan bırakmak için,

TOPRAKLARI ONİKİ YILDIZLI AB BAYRAĞI İLE KİRLETİLMİŞ,
“AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ”NİN, BAŞŞEHRİ BRÜKSEL'DEKİ AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN YÖNETİLEN BİR EYÂLETİ DEĞİL; KUTLU TOPRAKLARINDA ŞANLI AYYILDIZLI BAYRAK DALGALANAN, MEŞRÛİYETİNİ VE GÜCÜNÜ MİLLETİNDEN ALAN VE O'NA KARŞI SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNİ MÜDRÎK OLAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ”NDEN YÖNETİLEN; HÜR VE MÜSTAKİL TÜRKİYE İÇİN KESİN VAZIYET ALMAYA VE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM.


link: http://www.durmushocaoglu.com/data/yazipdf/DHocaoglu_252_Manifesto.pdf?rnd=610458612

konuşma

turuncu gemi
hale koray şiiridir;

'sabra inan' dedi çopur ihtiyar
'düzlüğe taşıyacak seni bır gün kanatlarında.
herkesten gizlediğin bir gecede, yurdunun
gelincik tarlalarında
sırtüstü, akasya ağacından sapanınla,
yıldızları vuracaksın'
'sevenim de olacak mı?
o'nun sevdiği gibi, usul dudakları
döşümdeki bıçak izinde dolaşan,
kalbi, kalbim attıkça atan,
göğsü vatan,
benim gibi yurtsuza.'

günün şiiri

turuncu gemi
çıplak kal

nicedir dokunuşlar çakmaktaşı bu iklimde
gülüşler günahtan gerdanlık
sevişmeler göz yordamı
çıplak kal
bir çift güvercin olsun memelerin
gagasında göç külfeti, aşk kırıntısı
beni işgal etsin, çıplak kal

şimdi susam kavrulu bizim orda
mavi yarpuz şimdi
buğday kırılır bizim orda
akşam alacası şimdi
narin ceylana buz rengi bir dağgölü
benim içim kor kor
kızıl kor

küfürbaz kalkıyorum
ayıp sinmiş her masadan
türünü bilmediğim bir kuş oluyorum
kanatlarım gök yorgunu, tünek arıyorum
deprem korkuyorum
çağlayan düşüyorum
ip kopuyorum...
çıplak kal
pul kadar örtük yeri kalmasın
zarf beyaz etinin
çıplak kal
tenin namusudur kainatın
endamın kavaklarla aynı türküye dursun
tabanca gibi tehditkar memelerin
beni vursun
diriltsin vursun, diriltsin vursun

hamdi özyurt

cezaevi sigortası

turuncu gemi
uzun boylu sevgi insanımızın meydanlarda ''bunları asmayıp da beslemek zoruma gidiyor'' demesinden sonra aklıma gelmiş muhteşem fikirdir. haberi gazetede okurken tuvaletteydim. fikri ihtişamımın temelleri burada aranabilir pek tabii.

bugün cezaevlerindeki mahkum sayımız neredeyse ab ülkelerinin toplum mahkum sayısına ulaştı. toplam 6.5 milyon civarı davalı insanımız var. yargıtay ve istinaf mahkemelerinde onaylanmayı bekleyen sayısız dosya bulunmakta. sevgili hukukçu kardeşlerim sanırım beni teyit ederler ki, bu kadar çok dosya hakkında sağlıklı hüküm vermek kolay iş değildir. hakim amcalar hepsi için, oo piti piti, karamela sepeti, oynayıp karar verseler bile adaletin zamanında gelmesini beklemek hayal olur. bu ahval ve şerait içinde, en düzgün inanımızın bile cezaeviyle tanışacak olması çok da marjinal bir kader sapması olmayacaktır. fakat yarın idam da yasalaşır, bu kadar düzgün işleyen yargımız, şalgam havucu kopartır gibi kelle uçurmaya başlarsa çok fena. tabii ki hakimlerimiz de bizim iyiliğimizi isteyecektir. avrupa birliğinden daha fazla sayıya ulaşmış mahkum nüfusunu asmayalım da besleyelim mi. sonra kriz miriz çıkar ekonomide mazallah. böyle bir şeyi hiç birimiz istemeyiz.

işte bunun için en makul çözüm hepimizin gelirinden bir miktar kesilebilecek cezaevi sigortası payıdır. hem bu sayede, devletimiz, dünayada 5 şirketi korkunç boyutlarda büyütmekten başka işe yaramayan inşaat yatırımlarını yapmaya devam edebilir. bu fonlar oraya aktarılır. aynı deprem fonlarının, işsizlik fonlarının vb. aktarıldığı gibi.

24 mart 2019 akp yenikapı mitingi

ulu ebeis
kısa süreliğine dinliyeyim dedim x kanalından. istanbula 900 trilyon yatırım yapacaklarmış, bu yatırımda film platosu. ulan bir kahkaha bastı anlatamam. dış borcu kapatsana aşkitoşum, hem sen rahat et hem biz.

t: neyse işte, saçmalıkların bir araya getirilip yalan dolanın bol olduğu miting.

24 mart 2019 akp yenikapı mitingi

turuncu gemi
tansu çiller'in temsili beyaz torosla katıldığı mitingtir. mehmet ağar'ın kabadayı kabadayı dolaştığı mitingtir. 2016'daki mitinge katılan kılıçdaroğlu bu defa gelmemiştir fakat ataleti oradadır.

buradan sayın cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. bakın biliyormusunuz ki, siz benim her şeye rağmen saygı duyduğum tek akp'lisiniz. yanlış anlaşılmasın, diğer akp'lilere saygısızlık falan da ettiğim yok. sadece annem de dahil en yakın akp'li akrabalarıma bile tahamül edemiyorum. toplumun bugün büyük bölümü bu halde. ve bu bir toplumsal faciadır. toplumu bu uçurumdan yine sadece sizin liderliğiniz çıkartabilir. fakat sayın cumhurbaşkanım 80'ler bu ülkede artık sönmüştür. 90'lar, hem siyaseten, hem zihniyeten yenilmiş iflas etmiştir. hatta bu kişileri barcelona'nın, real madrid'i 5-0 yendiği maçtaki gibi rezilce mağlup eden sizin şahsınızdır. şahsınıza ve ellerinize sağlıktır.
yıllarca chp, 1930'lar hayali yaratarak halka karşı kendini rezil ve mağlup etti. biz sosyalistler, 19. yüz yıl hülyları ve romantizmi içinde her şeyi ıskaladık. sizin de, 90'lara dönüşle kazanabileceğiniz hiç bir şey yoktur. halkı da bu yolla tekrar kurtuluşa taşıyamacağınızın sizin de farkında olduğunuzu düşünüyorum.
bir de, ibrahim kalın'ı kovun yerine beni alın. tazminatı çok tutuyorsa benim maaşımdan bir miktar kesebilirsiniz

ispanya milli futbol takımı

real asociedad
Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünü yaptığı milli takım.

avrupa şampiyonası elemeleri'nde f grubunda mücadele ediyorlar. son maçlarını norveç milli takımı'na karşı oynayıp, 2-1 galip geldiler. (23 mart 2019)

kaliteli bir defans ve orta saha hattına rağmen santrafor konusunda çok geride kalan takım. (bkz:alvaro morata) hariç elle tutulur bir golcüleri hâlâ yok, veya var ama bizim bundan haberimiz yok.

yin yang

lucifuge rofocale
evrenin ve doğanın işleyiş mekanizmalarını anlatan bir doktrin.

insanlık tarihinin bilinen tüm bilgi ve dinsel kaynaklarının üzerinde tesiri olmuştur. evrenin dinamiğini karşıt kutuplarla birlikte açıklamaktadır. bu kutupların birbirleriyle etkileşim evreni, her şeyi nasıl oluşturduğunu vb.ni ortaya koyar.

yin yang
altaysozluk.com/foto

yenikapı mitingi

acunay
İstanbul yenikapı'da devlet bahçeli ve recep tayyip erdoğan birlikteliği ile oluşturulmuş cumhur ittifakı adı altında, bugün saat 14.00'da gerçekleşecek olan mitingdir.

Yenikapı'da alana 16 metre yüksekliğinde 145 metrekarelik dev bir platform kurulmuş ve hemem hemen 2 milyondan fazla kişinin katılacağı tahmin edilmekte.

İki parti liderinin çıkacağı sahnenin rüzgardan etkilenmemesi için su tankı(100 tondan fazla) ve metal ağırlıklar kullanılmıştır.


Miting alanındaki ses sistemi için 18 kule kurulmuş ve ses sisteminin toplamda 550 bin watt olduğu öğrenilmiştir.
Oluşabilecek teknik arızalara engel olabilmek için 340 profesyonel teknik personel görev almaktadır.
Bunların yanında temizlik lojistik gibisinden hizmetler için de 7 bin personele görev dağılımı yapılmıştır.

Miting alanını korumak için 5 bin polis görev alırken, 4 ayrı giriş noktasında 130 dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı kullanılarak mitinge gelen vatandaşlar arandıktan sonra içeri alınacaktır.

Miting; 18 kamera ile canlı olarak yayınlanacaktır.

Alan çevre ve içerisinde; 3 bin 500 adet güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanılmıştır. 80 ambulans 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter alanda hazır bulunacaktır.

Belki daha sayamadığımız onlarca yahut yüzlerce şey vardır fakat mitinge gidecek olanlara şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Zira iki ayrı fikrin saçma sapan bir amaç düsturunda birleştiğinin canlı şahidi olacak olmak büyük bir tarihi olaydır.
4

ispanya milli futbol takımı

altay
1964 avrupa futbol şampiyona'lığına ev sahipliği yapan ve kupayı kazanan takımdır. son 10 yılda güçlü takımlar arasında yerini alan ispanya milli futbol takımı, 1964 kupasının ardından pek bir atılım gösterememiş, kadronun başarılı futbolculardan oluşmasına rağmen yönetici değişikliğinin duraksamasını yaşamıştır.