ülkü ocağı'nda ahmet kaya dinleyen tip

karakurum muallimi
İronik bir durum.

Hayatımda ülkü ocağı'na gitmedim, yapım gereği gitmeyeceğimi de düşünüyorum.

Lisede özellikle, üniversitede az çok; bu kişiler ahmet kaya dinleyip garip tavırlar alırlardı. Hem garibime giderdi, hem de malzeme çıkardı işte.

Kişi ile sanat eseri ayrımı ile yapana saygı gösteririm az çok. Ama aksi, komedinin başka bir versiyonudur.

caner kara

Acunay
Dün ne ise bugün o olan, lafını esirgemeyen, inandığı değerler sahip çıkan, kendisini Türkçülük yoluna adamış Türkçü yazar.

Kendisini epeydir yakından takip ederim ve yazdıklarını okumaktan büyük zevk alırım.

Kendisi de yazdıkları da saygıdeğer boyuttadır.

Türkçü Turancılar Derneği'nin kurucusudur. (2014)
Dernek 2016 yılında Caner Kara tarafından feshedilmiştir.

Ötüken Dergisi'nin imtiyaz sahibidir. (2013)
Dergi, aylık yayın hayatına devam etmektedir.

Kömen Dergisi'nin imtiyaz sahibidir. (2011)
Dergi, aylık yayın hayatı 18 sayı sürmüştür.

Bursa'da Kara Sancaklılar adında, tam bağımsız bir teşkilat kurup Türkçü Mücadale'ye katılmıştır. (2005)

Birçok Türkçü Teşkilat gibi bu teşkilat da Genç Atsızlar adı altında birleşmiştir. (2009)

(bkz:Genç Atsızlar)

kaptan amerika

nene korkut
Değil Marvel ve DC Comics gibi artık kendi evrenleri olan büyük, sektörde amiral gemisi niteliğinde olan çizgiroman üreticilerine, özel teşebbüs vasat çizgiroman firmalarına bile yakışmayacak nitelikte bir süperkahramandır. Normal şartlarda olsa olsa devlet kanalları ya da resmi organların finanse edeceği bir kahramandır.

- Hikayesi yok;
pısırık asker adayına hormon enjekte ettik süperkahraman oldu.
- anti kahramanı yok;
tüm naziler, ss adamın düşmanı
- temel aldığı bir değer yok;
milliyetçilik/vatanperverlik temelli bir kahraman ama süperkahraman, doğa üstü nitelikler sergiliyorsa en azından evrensel bir değeri de kaygı haline getirsin yahu! Yoksa bırakın süper kahraman değil milli kahraman olsun.

özgün

boztorgay
Benzerlerinden ayırıcı özellikleri bulunan. Müstesna.
Kopya ya da fotokopi olmayan. Orijinal.

Nev-i şahsına münhasır.

Ayrca Bir at sever ve bir dönem yarışsever olarak pistlerin ve damızlık aygırlarının unutulmayanlarından tıpkı adı gibi bir at ve tabi soyundan özgünhan.

lozan'ın çok gizli maddeleri

franz
Ya benim mahalledeki "ehonomi çoh eyi" diyen kahve dayıları bile biliyor çok gizli maddeleri, bi gidin ya. Swh swh.

Eminim İngilizler kahroluyordur şuan; "olum nasıl saklayamadık biz bunu lan!? Herkese ifşa olmuşuz!!

the nightingale

namütenahi
Sevgili yazarımız @nightingale'ı çevrimiçi gördüğümde hatırladığım; İngiliz yönetmen Jennifer kent'in ikinci uzun metrajlı film denemesi.

İlk korku denemesi sonrası böyle aksiyon, psikolojik-gerilim eseri ortaya çıkarması şaşırtıcı ve güzel de , bazı eksikleri kapatması zaman alacak.

Senaryonun kopuk kopuk olması filmin en kötü tarafı olabilir. Hikayesini öncelikle bir intikam hikayesi olarak hissediyoruz, daha sonra İngiltere'nin sömürgecilik dönemlerinde kolonilerinde yaptıkları ve Britanya adasındaki sınıf ayrımcılığı eleştirilmiştir.

Film güzel, izlenebilirlik seviyesi de iyi amma velakin senaryonun kopukluğu gerçekten hissediliyor, ben hissettim.

Yine de başarılıydı diyeceğim bir filmdir.

no makeup makeup

harmonia🛡️
makyajsızmış gibi makyaj yapma sanatıdır. sosyal medyada no makeup hastagiyle, annesinin karnından highlighterle doğup, yüzüne nur vuranları görmemize vesile olur.
full makyaj yapmaktan çok daha fazla ayrıntı istediği için daha fazla vakit alır. kimse anasının karnından ekstra işlem yaptırmıyorsa eşit bir tona sahip ciltle doğmayacağı için kadınların en sık başvurduğu hilelerden biridir.

hint uygarlığı

kama tarkan kağan
Hindistan'da ilk uygarlık, MÖ 4000'li yıllarda İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakları açısından zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliğinden dolayı birçok kavmin istilasına uğramıştır. Bunlardan birisi de Arilerdir. Ariler, MÖ 1500'lerde Orta Asya'dan Hindistan'a gelmişler; siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezî bir otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan “racalık” adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

Ariler, Hindistan'a gelmeleriyle birlikte “kast sistemi“ni bu bölgeye taşımışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir. Bu sistemde brahmanlar, din adamlarından; kşatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve çiftçilerden; südralar, zanaatkâr ve işçilerden oluşmuştur. Kast sisteminin dışında kalanlar da paryaları meydana getirmiştir.

Hindistan'la ilgili ilk bilgiler “Veda” adı verilen dinî içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldiklerinde vedaları geliştirerek Hinduizme hayat veren Brahmanizmin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Farklı toplulukların Brahmanizm dinine girememesi nedeniyle bu din Hindistan'da fazla yayılamamıştır. Hinduizm ve Brahmanizm'den başka Hindistan'da budizm dinleri varlık göstermiştir.

7000 lerde tarım işiyle uğraşırken, 4000 lerde yıllarda bronz ve bakır madenlerini işler hale gelmişler. MÖ 2500'lü yıllara gelindiğinde Hint uygarlığı en parlak dönemini yaşıyormuş. MÖ 2000'de Kuzeyden gelen Aryan toplumu Hindistan topraklarını işgal etmiş. Belirtildiğine göre MÖ 1750'ye gelindiğinde Hint uygarlığı artık gerilemeye başlamış.

MÖ 1500'lü yıllarda Brahmanizm ve Hinduizm adı verilen inanç sistemleri ortaya çıkmış. İnsanlar Rig Veda adı verilen ilahileri ezberlemeye ve sözlü olarak nesilden nesile aktarmaya başlamışlar. MÖ 530 tarihinde yeni bir din neşv-ü nemâ bulmuş ve adına Budizm denilmiştir.